Konu ve Kriz Yönetimi

Konu ve Kriz Yönetimi

İtibar bir şirketin en önemli yatırımıdır. Oluşturulması yıllarca sürmüş olan kurumun itibarı tek bir sözcükle, talihsiz bir yorumla veya dikkatsizce hazırlanmış bir basın bülteniyle yok olabilir. MESE, her müşterisine uygun çalışmalar yürüterek, durumun ve şirketin niteliklerine özgü, ayrı bir Konu ve Kriz Yönetim Planı hazırlar. Bu süreçte araştırma, kilit uzmanlarla görüşmeler, tehdit oluşturma potansiyeli taşıyan durumları saptayıp kapsamlı bir önlem ve eylem planı geliştirmeye yönelik beyin fırtınası oturumları düzenler. Profesyonel uzmanlarımız aşağıdaki hizmetlerde tecrübe ve yetkinlik sahibidir:

  • Acil durum planları ve süreçleri geliştirmede üst yöneticiler, yönetim birimleri ve diğer birimlerle işbirliği yapmak;
  • Konu ve kriz yönetimi eğitimleri vermek;
  • Tatbikatlar ve alıştırmalar tasarlamak, geliştirmek, yürütmek, kontrol etmek ve değerlendirmek.
  • Eylem planı geliştirmek;
  • Medyayı kriz öncesinde denetim altında tutmak için proaktif çalışmalar sürdürmek.