Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, şirketlerin güncel konu ve sorunlarına çözümler getirirken, gerek iç gerekse dış piyasalarda faaliyet gösterebilecek şekilde konumlandırılmalarında da önemli bir rol oynar. Günümüzün iş aleminde girişimcilik ve itibar en yüksek değerler olduğundan şirketler kurumsal iletişime giderek daha fazla yatırım yapmaktadır. MESE geniş küresel iletişim ağı sayesinde yerel algılamaları global anlayışla buluşturmaktadır.