Medya İlişkileri

Profesyonel, güvenilir ve evrensel nitelikteki geleneksel medya kanalları bir şirketin hedef kitlesine ulaşmada vazgeçilmez unsurlardır. Medya ile ilişkiler her iletişim programının nüvesini teşkil eder. Uzun bir gazetecilik geçmişine sahip, nitelikli ve deneyimli ekibimiz, doğru mesajı doğru hedef kitle ile buluşturmada beceri sahibidir. Büyük resmi geniş bir bakış açısıyla görebilir ve tanıtım kampanyalarını şirketin halkla ilişkiler ve pazarlama stratejisiyle eşgüdümlü biçimde yaratıp koordine edebilir.

MESE’nin medya ilişkilerinde kullandığı başlıca araçlar;

  • Basın bültenleri
  • Röportajlar
  • Strateji ve Mesaj Geliştirme
  • Medya Eğitimi
  • Medya kontaktları ve basın gezileri
  • Medya’nın kullanımına yönelik malzeme üretimi
  • Basın ziyaret ve gezileri
  • Analizli raporlama