Medya Ölçümleme, Analiz ve Raporlama

Medya ilişkileri ve yansımaları, iletişimin vitrinini oluşturmaktadır. Kurumların mesajlarını kamuoyuna ulaştırmakta son derece etkin bir role sahip olan medya yansımalarının ölçümlenmesi ve analizi, genel iletişim stratejisindeki yörüngenin doğruluğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. İletişim çalışmalarının öncesi ve sonrasını da kapsayacak biçimde ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi, harcanan zaman, para ve insan kaynaklarının ne kadar verimli kullanıldığını da yansıtmaktadır. Bu nedenle, kurumsal markanın yanı sıra, rakipleri ve sektörü de kapsayan konuların; ulusal / yerel yazılı basın, internet, TV ve sosyal medya takibi, elde edilen verilerin incelenip, işlenip kalitatif ve kantitatif karşılaştırmalı medya analizlerinin tamamen objektif olarak yapılması ve müşteriye düzenli olarak raporlanması önem taşımaktadır. MESE bünyesindeki Medya Ölçümleme, Analiz ve Raporlama Departmanı’nın çalışmalarında bazıları;

  • Kuruluş, rakipler, sektör, ilgili kanun ve yönetmelikler, sorunlar, özel konular ve başlıklar, mesajlar için günlük, haftalık, aylık yayınlar, dijital – sosyal medya ve ajansların takibi,
  • Yazılı basın ve internet yansımalarının, müşteri ve rakiplerin odak alanlarına göre gruplanıp, “olumlu-olumsuz” nitelik dağılımıyla birlikte yorumlanması ve her sabah özet halinde, kupürlerle birlikte müşteriyle paylaşılması,
  • Her müşteriye özel; rakip, sektör ve dönem karşılaştırmalı medya analiz değerlendirme raporlarının hazırlanması,
  • Medya haberleri, sektör aktiviteleri ve diğer ilgili konular üzerine rutin yorum raporlarının sunulması,
  • Müşterinin aylık ve yıllık iletişim planı doğrultusunda medya yansımalarının değerlendirilmesi ve güncel raporlar hazırlanması