Spor Pazarlaması

Küresel izleyici kitleleriyle günümüzde milyarlarca kişinin büyük ilgisini çeken spor sektörü ekonomisi milyonlarca dolarlık medya hakları, pazarlama fırsatları ve kurumsal sponsorluk anlaşmalarına zemin oluşturan uluslararası spor etkinlikleri yaratmıştır. Kitlelerin sporun çeşitli branşlarına ilgisinin artması şirketleri kaçınılmaz olarak spora, müsabakalara ve takımlara yatırım yapmaya yöneltmiş, bu alanda artan rekabet ise sektörde etkin pazarlama yöntemlerini son derece önemli hale getirmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ve küresel şeffaflığın önemi arttıkça spor kuruluşları imajlarını ve ilişkilerini halkla ilişkiler uygulamalarıyla yönetme ihtiyacı duymaya başlamışlardır. Müşteri odaklı spor pazarlama ekibimiz halkla ilişkiler alanındaki engin bilgisi, köklü geçmişi, derinlemesine kavrayışı ve spor ortamındaki deneyimiyle bu tür ihtiyaçları kolayca karşılayabilecek kapasitededir.