K.V.K.K Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca korunması ve bu bilgilerin kanuna uygun kullanımı önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verileriniz sadece aşağıda belirtilen kapsamda işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.
Sizlerden talep ettiğimiz bilgiler şirketimiz ile ilişkileriniz çerçevesinde belirlenmektedir.
Şirket ziyaretçimiz iseniz sizden aldığımız bilgiler (ad, soyad, telefon, adres, ulaşım aracınız vb… ) ziyaretiniz boyunca ve ziyaretiniz sonrasında gerek şirketimizin ilgili kuralları gerekse bilgi saklama yükümlülüklerimiz çerçevesinde alınmaktadır.
Şirketimize iş amaçlı başvuruda bulunduysanız aldığımız bilgiler yukarıda bahsi geçen bilgilere ek olarak (eğitim bilgileriniz, önceden çalıştığınız firmalar, referanslarınız, medeni durumunuz vb…) yukarıdakilere ek olarak sizlere uygun şirketimizde çalışma imkanı olup olmadığının belirlenmesi amacı ile alınmaktadır. Şirketimize web sayfamız üzerinden veya insan kaynakları yetkililerine elden iletilen özgeçmişler dışında yapılan iş başvuruları işleme alınmamakta ve bu özgeçmişler imha edilmektedir.
Şirket çalışanımız iseniz aldığımız bilgiler, yukarıdaki bilgilere ek olarak (sağlık durumu, adli sicil bilgileri, kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri vb…) şirket kurallarımız ve yasal gereklilikler çerçevesinde belirlenmektedir.
Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu kurumlarına raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmıştır ve bu önlemler tarafımızca alınmaktadır.
Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır.
Kişisel verilerinizin hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, işbu değişikliklere ilişkin duyurunun internet sitemizde yayınlanması ile değişiklikler geçerlilik kazanacaktır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize kvkkbilgi@mese.com.tr e-posta adresinden başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
• Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
• Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
• Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
• Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
• Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
• Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.